Thema Groepscoaching

Voor wie is Thema Groepscoaching bedoeld?

Alle soorten van groepen uit de maatschappij kunnen deelnemen aan een thema wandeling.

Thema groepscoachingGroepen kunnen bestaan uit

 1. Individuele deelnemers
 2. Bedrijven
 3. Sportclubs
 4. Vrienden
 5. Familie enz.

Een wandelgroep bestaat, afhankelijk van doelstelling en onderwerp uit maximaal 10 – 16 personen.

Het thema wordt bij de individuele deelnemers vooraf vastgesteld, bij de overige groepen in overleg.

Thema’s hebben betrekking op het leven, dichtbij of maatschappelijke problematiek.

Thema’s kunnen in overleg bepaald worden.

Mogelijke thema’s kunnen zijn:

Groepscoaching met de Zeeuwse wandel coachIndividuele groepen

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Opvoeding
 • PC / internet gebruik
 • Afvallen / Gewichtsbeheersing
 • Natuur enz.

Groepen met bekenden

 • Verander/ontwikkeling van de groep
 • Teambuilding
 • Focus /doelen stellen
 • Verbetering in functioneren
 • Samenwerken
 • Kwaliteiten kennen
 • Sterke en zwakke punten enz.

Aan de wandel en dan?

Groepscoaching met de Zeeuwse wandel coach

Groepscoaching met de Zeeuwse wandel coach

Uitgaande van een vooraf duidelijk gesteld thema gaat de groep op stap. De deelnemers zijn allen op de hoogte van het onderwerp en door hun deelname mag er van uit gegaan worden dat er een bepaalde belangstelling bestaat met betrekking tot het onderwerp.

De verbondenheid is groot wanneer groepsleden dezelfde interesse delen. Tijdens het eerste deel van de wandeling wordt getracht een veilige sfeer te creëren voor alle deelnemers. Hierdoor zal  tijdens het komende traject van de wandeling voldoende openheid zijn om meningen met elkaar te delen. Door het aanhoren van elkaars ervaringen en mening leer je met andere ogen de materie te bekijken.

De coach bewaakt het proces en stuurt bij binnen afgesproken kaders. Geeft feedback, spiegelt en stelt kritische vragen om uiteindelijk met de groep de doelstelling te bereiken.

Respect , open communicatie en vertrouwen zijn sleutelwoorden tijdens de groepscoaching.

Sportief en gezellig

De groepscoaching wandelingen zijn niet alleen leerzaam maar ook gezellig.

Je doet nieuwe contacten of versterkt betsaande contacten. Door de kleine groepsgrootte voelt het al snel als een hechte groep die in vertrouwen en met respect elkaar benadert. Daarnaast lopen we altijd door een mooi en rustig Zeeuws natuurgebied. Alleen daarvoor al zou je mee wandelen.

Wandel je mee?

Wil je deelnemen als individuele wandelaar kijk bij Agenda naar de komende wandelingen of stuur een mailtje. Wil je met een bestaande groep tijdens een wandeling een onderwerp aan de orde stellen neem dan contact op voor de mogelijkheden.