Groeps Coach

Wat is groepscoaching

Is het je wel eens opgevallen dat je in een groep anders functioneert

dan wanneer je alleen bent?

Groepswandeling

Groepswandeling

Vast wel. Dat is niet zo gek en klopt ook. Je bent met meerdere mensen en moet dus rekening houden met elkaar. In veel gevallen ook samen werken om een doel te  bereiken. Hoe haal je dan het beste uit een groep? Waar liggen de kwaliteiten en hoe ga je daarmee om? Hoe hou je je focus?

Vertrouwen en communiceren

zijn sleutelwoorden in dit proces.

Groepscoaching kun je inzetten bij verschillende facetten waar het beste uit een groep gehaald moet worden. De groepsleden nemen zelf deel aan het verander proces en zijn betrokken en verantwoordelijk. Hierdoor ontstaat een betere samenwerking en functioneren van de groepsleden  en indirect dus voor de groep.

Wat doet de coach tijdens de groepscoaching?

Tijdens de coaching begeleid de coach het proces. Hoe communiceren de leden met elkaar? Focussen we nog? Welke kwaliteiten bevinden zich binnen de groepen en hoe kan daarvan gebruikt gemaakt worden. Hoe kunnen de leden elkaar ondersteunen en stimuleren. De coach zal vragen stellen en opdrachten geven, met behulp van de natuur, waardoor inzichten duidelijk worden. Er wordt om samenwerking gevraagd. Uiteindelijk ontdekt de groep zijn eigen kracht en hoe er door samenwerking en stimuleren van elkaar het beste resultaat behaald kan worden.

Locatie voor groepscoaching:

De Zeeuwse Wandelcoach weet geschikte locaties.

De Zeeuwse Wandelcoach weet geschikte locaties.

De locatie van de coachingsgesprekken wordt in onderling overleg bepaald. De coach weet geschikte locaties.

Maak een afspraak met de Zeeuwse wandelcoach

Maak een afspraak met de Zeeuwse wandelcoach

Geef je HIER op of vraag je groeps coaching wandeling aan.